Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 45.
Menu

Odnowa Radom2016

A+ A A-

Aktualności

Znaki działania ducha ludzkiego

W życiu człowieka ciągle ma miejsce walka pomiędzy łaską, a duchem ludzkim, który wskutek grzechu pierworodnego ma silną skłonność do egoizmu. Stary człowiek zawsze skierowany jest ku własnemu zadowoleniu – kocha przyjemności, a nienawidzi cierpienia, umartwienia i upokorzeń, ucieka od trudu i wysiłku. Szuka tego, co jest zgodne z jego własnym temperamentem, osobistymi upodobaniami i kaprysami lub zadowoleniem miłości własnej. Nie chce słuchać o pokorze, nawróceniu, wyrzeczeniu. Pragnie natomiast sukcesów, zaszczytów, poklasku i rozrywek.

Czytaj dalej...

Homilia z Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie 16.09.2013

(Łk 7,1-10)
Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył - mówili - miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: Idź! - a idzie; drugiemu: Chodź! - a przychodzi; a mojemu słudze: Zrób to! - a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.

Czytaj dalej...

Homilia z Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie 18.06.2012

(Mt 5,38-42)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Czytaj dalej...

Homilia z Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie 10.06.2013

(Mt 5,1-12)
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Czytaj dalej...

Uroczystośc Zesłania Ducha Świętego - ks. Piotr Pawlukiewicz

Duch Święty to wodospad, stworzyciel kosmosu, prowadzi przez labirynt życia... To tylko kilka opisów, które pochodzą z homilii Uroczystości Zesłannia Ducha Świętego ks. Piotra Pawlukiewicza

Uroczystość tą nazywamy czasem potocznie Zielonymi Świątkami, ale nazwa ta nie ma genezy dogmatycznej, lecz wywodzi się z obrzędów ludowych, związanych z urodzajami na roli. Jest to dzień, w którym wspominamy pamiątkę zstąpienia Ducha Świętego na Apostołów i Maryję, które dokonało się w wieczerniku. Zesłanie Ducha św. nieraz uważa się za początek Kościoła.

Czytaj dalej...

Charyzmat wiary i posługa uzdrowienia - Damian Stayne

Gdy czytamy Pismo święte, myślimy sobie czasem: „O tak, amen. Piękne”. Ale czy naprawdę w to wierzymy? Przecież jeśli w coś wierzysz – robisz to! Tak naprawdę powinniśmy się modlić: „Panie, czytam ten fragment i nie wierzę. Wierzę tylko umysłem, ale sercem nie potrafię! Daj mi swoje objawienie, Panie!”.

Musimy napełniać swoje umysły Bożymi obietnicami i słuchać historii zapisanych w Słowie Bożym. Musimy oglądać Boże filmy i wyrzucać ze swego umysłu zwątpienie. Jeśli mój umysł jest pełen wizji Boga działającego w moim życiu – dla wątpliwości nie zostaje już miejsca.

Św. Paweł mówi, że „wiara działa przez miłość” (por. Ga 5,6), a wiara rodzi się ze słuchania – i to słuchania Słowa Bożego. To jest konieczne do wzrostu w wierze. I nie mówię tego jedynie w odniesieniu do uzdrowień – jakąkolwiek posługę sprawujesz, potrzebujesz wzrostu w wierze. Zadaniem wierzących jest pokazywanie wiarygodności słów Jezusa zapisanych w Biblii. Jeśli więc prowadzisz nauczanie, to stajesz w wierze i oczekujesz nadprzyrodzonego objawienia dla swoich słuchaczy. Jeśli prowadzisz uwielbienie, nie wchodzisz sobie na scenę, żeby zacząć grać, ale stajesz w wierze i oczekujesz nadprzyrodzonego objawienia się Bożej obecności. Do tego Bóg nas powołuje. Często wydaje nam się, że „stawanie w wierze” jest zadaniem dla ludzi, którzy zajmują się posługą uzdrowienia. Ale to powołanie do wiary odnosi się do każdego rodzaju posługi. Jakakolwiek jest twoja służba, masz ją wykonywać w sposób nadprzyrodzony. Chrześcijanin nie-nadprzyrodzony to sprzeczność sama w sobie.

Czytaj dalej...

Spotkanie Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Radomskiej

W sobotę 2 czerwca 2012 r. w Opocznie w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego odbyło się jubileuszowe ( 30 – te) spotkanie wszystkich Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Radomskiej. Przybyło 10 Wspólnot (z Czarnej, Końskich, Kozienic, Opoczna, Pionek, Radomia, Skarżyska Kamiennej, Skarżyska Kościelnego i Zwolenia) by dziękować Bogu Ojcu za dar Jego obietnicy powołanych do ewangelizacji i świętości przez Ducha Świętego. Każda Wspólnota dzieląc się krótko swoim wzrastaniem dawała świadectwo wiary i przynależności do Jezusa Chrystusa.

Czytaj dalej...

Zaproszenie do dzielenia się i Ewangelizacji

XIX Diecezjalne Spotkanie Grup Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Radomskiej już w sobotę w Opocznie. Czekamy na Wasze zdjęcia i relacje z tego spotkania

Sobotnie spotkanie (2 czerwca 2012 r.) w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie to nie tylko wspólna modlitwa i okazja do lepszego poznania się osób, które na co dzień udzielają się we wspólnotach. To również najlepsze potwierdzenie tego, że Duch Święty działa w Kościele Jezusa Chrystusa.

Dla wszystkich, którzy wybierają się na to spotkanie niech będzie to również okazja do EWANGELIZACJI!

Czytaj dalej...

Zielona Niedziela 2012 w Radomiu

Wielkie publiczne uwielbienie dla Boga i Stwórcy przyciąneło na radomski deptak nie tylko członków wspólnot katolickich, ale również wielu radomian. To akcja ewangelizacyjna, która odbywa się co roku w dzień zesłania Ducha Świętego.

Przez to wydarzenie, koordynowane przez członków Wspólnoty Modlitwy i Ewangelizacji Świętego Dobrego Łotra, przybliża się innym osobę Ducha Świętego oraz ogłasza im Jezusa Zmartwychwstałego. Tegoroczną Zieloną Niedzielę wzbogacił również Wieczór Chwały, czyli modlitewne marszu dla Jezusa czy koncertu ewangelizacyjnego.

Zobacz zdjęcia z Zielonej Niedzieli 2012

Czytaj dalej...

Popularne artykuły

  • O. J. Bashobora - Radom 8.03.2017r. /audio + zdjęcia/
    O. J. Bashobora - Radom 8.03.2017r. /audio + zdjęcia/ Rekolekcje z o. Johnem Bashoborą, odbyły się 8 marca 2017 roku w hali MOSiR w Radomiu. Hasłem jednodniowego spotkania były słowa Pana Jezusa "Twoja wiara cię uzdrowiła" (Mk 10,52), skierowane do niewidomego żebraka Bartymeusza, który natychmiast został uzdrowiony. Poniżej prezentuemy zapis audio z konferencji i homilię oraz foto relacje z…
  • Homilia z Mszy św z modlitwą o uzdrowienie 23.01.2017r.
    Homilia z Mszy św z modlitwą o uzdrowienie 23.01.2017r. (Mk 3,22-30) Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom…
  • Wigilia i Zesłanie Ducha Św. w Rzymie
    Wigilia i Zesłanie Ducha Św. w Rzymie Franciszek obchodził Wigilię Zesłania Ducha Świętego na rzymskim Circo Massimo wraz z członkami odnowy charyzmatycznej z całego świata. Ruch ten obchodzi obecnie swój jubileusz – powstał on dokładnie 50 lat temu. W spotkaniu biorą udział nie tylko katolicy, ale też przedstawiciele innych wspólnot, zwłaszcza tych ewangelikalnych. Ich przywódców Ojciec Święty…