Menu

Odnowa Radom2016

A+ A A-

Aktualności

Znaczenie Słowa Bożego dla Ewangelizacji

Fundament wszelkich apostolskich działań

Nie sposób mówić o ewangelizacji i nie pokazać znaczenia dla niej Słowa Bożego. Ono bowiem dla ewangelizacji jest fundamentem wszelkich apostolskich działań. Z niego bierze początek wszystko co możemy o niej powiedzieć, o niej się nauczyć. Ewangelizacji nie wymyślił żaden papież, ani żaden z założycieli zakonów, czy ruchów kościelnych. Nie zrodziła się też w tak bardzo nam wszystkim drogiej Odnowie w Duchu Świętym. Ona jest wzięta z Ewangelii, z nauczania samego Jezusa. Wezwanie do ewangelizacji to jego duchowy testament, który zostawił apostołom przed wniebowstąpieniem. Znajdziemy go w Piśmie Świętym, został tam skrupulatnie, wiernie zapisany przez ewangelistów. Ileż to już razy w swoim życiu słyszeliśmy wielki nakaz misyjny Jezusa: "Idźcie i czyńcie uczniów wśród wszystkich narodów..." (Mt 28,19).

Czytaj dalej...

Kierownictwo duchowe i jego zadania

Skrzypce

Był sobie pewien biedny człowiek, który zarabiał na życie graniem na skrzypcach. Odwiedzał miasteczka, zaczynał grać, a ludzie zbierali się dookoła. Po skończonym graniu przechodził między słuchającymi podsuwając im podziurawiony beret w nadziei, że któregoś dnia się napełni.

Pewnego dnia zaczął grać jak zwykle, ludzie się zebrali, skrzypek czynił swój mniej więcej harmonijny hałas. Niczego więcej nie można było się spodziewać ani po skrzypku, ani po skrzypcach.

Właśnie wtedy przechodził tamtędy znany kompozytor i wirtuoz. Zbliżył się do zebranych ludzi; w końcu instrument znalazł się w jego rękach. Zgodnie ze swoimi możliwościami, nastroił skrzypce, przygotował się i zagrał zadziwiająco pięknie. Aż sam właściciel, speszony i zadziwiony, przechodził z jednej strony na drugą mówiąc: to przecież moje skrzypce! Moje skrzypce! Moje skrzypce! Nigdy nie myślał, że w tych strunach drzemały takie możliwości.

Czytaj dalej...

Wielkie ożywienie

Mnie osobiście Odnowa przyniosła wielkie ożywienie. Dzięki niej, mimo moich dziewięćdziesięciu jeden lat i fizycznych dolegliwości, czuję się wewnętrznie młody. To jest największy dar, jaki otrzymałem. Duch Święty jest Życiem, to On ożywia

Charyzmatyczna nowość

Wszystko zaczęło się w 1975 r. Miałem wtedy sześćdziesiąt trzy lata, przebywałem w klasztorze we Wrocławiu. Kiedyś przyjechał do nas lider francuskiej Odnowy, Albert de Mouleon. Zapytał, czy chcę wziąć udział w spotkaniu modlitewnym. To była dla mnie zupełna nowość. Wiedziałem, czym jest Msza św., nieszpory, ale spotkanie modlitewne? Mimo to zgodziłem się. Zaprowadzono nas, tzn. mnie i siostrę urszulankę, z którą mieliśmy tłumaczyć spotkanie, do pięknej barokowej salki katechetycznej. Prócz ojca i francuskiej animatorki było tam około trzydziestu osób. Po pewnym czasie tłumaczenie znudziło mnie, poprosiłem więc siostrę, aby mnie zastąpiła. Siadłem obok i czekałem, aż spotkanie się skończy. Przybrałem postawę obojętnie nieżyczliwą, "na nie i do tyłu".

Czytaj dalej...

Pan żyje i kroczy obok nas na drodze życia!

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dzisiaj powracamy do katechez Roku Wiary. W Credo, w naszym wyznaniu wiary powtarzamy następujące słowa: „Zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo”. Świętujemy właśnie to wydarzenie: Zmartwychwstanie Jezusa, centrum orędzia chrześcijańskiego, które rozbrzmiewało od samych początków i zostało przekazane, aby dotarło aż do nas. Święty Paweł pisze do chrześcijan Koryntu: „Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu” (1 Kor 15, 3-5). To krótkie wyznanie wiary ogłasza właśnie tajemnicę paschalną, wraz pierwszymi ukazaniami się zmartwychwstałego Chrystusa Piotrowi i Dwunastu: śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są wręcz istotą naszej nadziei. Bez tej wiary w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa słaba byłaby nasza nadzieja, nie byłaby nawet nadzieją. To właśnie śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są istotą naszej nadziei. Apostoł mówi: „A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach” (w. 17).

Czytaj dalej...

Bóg posługuje się tym, co najmniejsze

Jest siła, jest energia, jest moc...

Możecie mieć lepszą nowinę od tej? Że Pan Bóg nas zebrał nie dlatego, że jesteśmy najwięksi i że tu właśnie siedzi kwiat chrześcijaństwa – począwszy od prezbiterium. Nie. Pan Bóg nas zebrał, bo jesteśmy najmniejsi. Bo jesteśmy ciężkimi grzesznikami. Ja, i po kolei, każdy z nas.

I Pan Bóg nas zebrał po to, żeby działać przez nas. Żeby ewangelizować. Żeby przekazywać Życie, które płynie od Niego, nie od nas. I dlatego, z tą przypowieścią o ziarnku gorczycy, jest związana ta wcześniejsza – o ziarnie, które działa samo – automate [z greki] – ziarno działa automatycznie. Jest siła, jest energia, jest moc, jest miłość, która jest wpisana w Słowo Boże. I nawet my nie jesteśmy w stanie temu przeszkodzić. My nie jesteśmy w stanie zatrzymać tego mechanizmu, bo on działa. I jak nie chwalić Boga, że w ten sposób postępuje?

Czytaj dalej...

Dziś potrzeba modlitwy o owoce!

Co by było, gdyby istniał supermarket sprzedający nie chleb i mleko, ale wyłącznie dary Ducha Świętego? Tyle ile potrzebujesz, bez ograniczeń – pokoju, miłości, cierpliwości, radości… Gdybym miał taki supermarket, Bill Gates przychodziłby do mnie po kredyt!
 
Czuję, że w dzisiejszych czasach powinniśmy bardziej skupiać się na owocach Ducha Świętego niż na Jego darach. Dary są dane po to, aby móc wypełniać konkretne dzieła – ale to właśnie owoce są tym dziełem! To one otwierają nam bramy raju i zapewniają nam życie w obfitości. Bo czy mógłby nam ktoś dać większy prezent niż miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie? Przecież to one sprawiają, że chce nam się żyć. Co więcej – są istotą chrześcijaństwa.
Czytaj dalej...

Musiałem przyznać: Tu działa Duch Święty!

Postrzegano go nawet jako wroga ruchu charyzmatycznego. Wszystko zmieniło się po kongresie Odnowy w Duchu Świętym w Kansas City. Jego przyjaciele mówili: Wysłaliśmy do Stanów Zjednoczonych Szawła, a wrócił Paweł...
 
O swoim spotkaniu z Odnową w Duchu Świętym opowiada o. Raniero Cantalamessa OFMCap, kaznodzieja papieski. 

Profesorskie dylematy
 
Byłem już profesorem Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie, kiedy usłyszałem o nowym zjawisku w Kościele – Odnowie w Duchu Świętym, która wtedy zaczynała swoją działalność we Włoszech. Pewna pani, której byłem kierownikiem duchowym, przywiozła tę wiadomość z rekolekcji: – Spotkałam niezwykłych ludzi, modlą się, klaszczą, są radości, mówią także o cudach, które wśród nich się zdarzają. Jako mądry kapłan, bardzo przywiązany do tradycyjnych form duszpasterstwa, powiedziałem jej wówczas: – Więcej już nie pojedziesz na takie rekolekcje! Była posłuszna, jednakże nie przestawała zapraszać mnie na spotkania Odnowy i przekonywać o jej wartości.
Czytaj dalej...

Szkoła Animatora 3

W Wyższej Szkole Biznesu im. Bp Jana Chrapka w Radomiu w sobotę 28 lutego 2015 roku odbyły się kolejne  zajęcia „Szkoły Animatora”, pt.” Posługa we wspólnocie – codzienność animatora”. Pierwszy punkt dnia stanowiły warsztaty ze  słuchania drugiego człowieka. Kolejny punkt dnia  stanowiła konferencja dotycząca „posługi we wspólnocie – czyli codzienności animatora” oraz wielu pułapek czyhających na niego w postaci pychy, rutyny i zniechęcenia.  Jak ważna jest wówczas osobista formacja – nasze spotkanie z Bogiem, bez którego nic nie zbudujemy.

Czytaj dalej...

Szkoła Animatora 2

W sobotę 10 stycznia 2015 r. w Centrum Ewangelizacyjnym  Zacisze  w Jedlni Kościelnej odbyło się  pierwsze tegoroczne, comiesięczne,  spotkanie formacyjne „ Szkoły Animatora” pod hasłem: ”Animator jako towarzysz duchowy”.
Animatorzy wspólnoty „Mocni w Duchu” z Łodzi  rozpoczęli sobotnie spotkanie modlitwą oraz konferencją dotyczącą animatora jako towarzysza duchowego, jego roli bezpośrednio  związanej z posługą drugiemu człowiekowi, poprzez bycie animatorem małej grupki, posługę modlitwą wstawienniczą oraz rozmowę przed i po modlitwie wstawienniczej. Towarzysz duchowy to ktoś, kto wyprzedza doświadczeniem we wspólnocie, ale nie wyznacza ani kierunku, ani nie dyktuje tempa jej rozwoju. Nie może on narzucać swojej drogi, może jedynie pomóc drugiemu odczytać natchnienia wewnętrzne.

Czytaj dalej...

Szkoła Animatora 4

Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest Królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. Mt 10, 5-10

Czytaj dalej...

Szkoła Animatora 5

„Animator wybiera i zachęca”  - pod takim tytułem w dniu 25 kwietnia2015 r. , odbyły się warsztaty Szkoły Animatora w Centrum Ewangelizacji „Zacisze” w Jedlni Kościelnej pod patronatem św. Marka Ewangelisty. W ten sobotni, wiosenny dzień, który rozpoczęliśmy  modlitwą, animator Paweł , podczas pierwszej konferencji nawiązał do Ewangelii św. Marka, w której po raz kolejny Pan mówi „IDŹCIE”. Tak właśnie Pan posyła nie mnie samą, lecz z moją wspólnotą.
Potwierdzeniem tego jest osoba św. Pawła ewangelizującego w Atenach, który otrzymał Bożą lekcję pokory – działanie w pojedynkę skazane jest na porażkę.Warsztaty zatytułowane „ Moje sukcesy ewangelizacyjne” nakreśliły potencjał charyzmatyczny poszczególnych członków grupek dzielenia, co zaowocowało opracowaniem „charyzmatycznej bazy danych” stanowiącej pomoc przy nakreśleniu planu konkretnego dzieła ewangelizacyjnego. 

Czytaj dalej...

Jak przygotować dynamiczne spotkanie modlitewne - Szkoła Animatora

Pod tym tytułem, dnia 6 grudnia 2014 roku, odbyły się drugie warsztaty w ramach „Szkoły Animatora”, prowadzone przez animatorów ze wspólnoty "Mocni i w Duchu" z Łodzi. Będąc jedną z liczącej ponad 100-u uczestników grupy Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym diecezji radomskiej, miałam szczęście uczestniczyć w kolejnym spotkaniu, które odbyło się w Centrum Ewangelizacji Zacisze w Jedlni.

Spotkanie rozpoczęło się śpiewem i zawiązaniem wspólnoty. Prowadzący konferencję pt. „Spotkanie modlitewne czyli wydarzenie w życiu wspólnoty”, animator Paweł, uświadomił mi że, nikt inny tylko właśnie ja jestem odpowiedzialna za moją wspólnotę, a moim zadaniem jako animatora jest pomóc zagubionym braciom w wierze odnaleźć Jezusa.

Czytaj dalej...

Popularne artykuły

  • O. J. Bashobora - Radom 8.03.2017r. /audio + zdjęcia/
    O. J. Bashobora - Radom 8.03.2017r. /audio + zdjęcia/ Rekolekcje z o. Johnem Bashoborą, odbyły się 8 marca 2017 roku w hali MOSiR w Radomiu. Hasłem jednodniowego spotkania były słowa Pana Jezusa "Twoja wiara cię uzdrowiła" (Mk 10,52), skierowane do niewidomego żebraka Bartymeusza, który natychmiast został uzdrowiony. Poniżej prezentuemy zapis audio z konferencji i homilię oraz foto relacje z…
  • Homilia z Mszy św z modlitwą o uzdrowienie 23.01.2017r.
    Homilia z Mszy św z modlitwą o uzdrowienie 23.01.2017r. (Mk 3,22-30) Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom…
  • Wigilia i Zesłanie Ducha Św. w Rzymie
    Wigilia i Zesłanie Ducha Św. w Rzymie Franciszek obchodził Wigilię Zesłania Ducha Świętego na rzymskim Circo Massimo wraz z członkami odnowy charyzmatycznej z całego świata. Ruch ten obchodzi obecnie swój jubileusz – powstał on dokładnie 50 lat temu. W spotkaniu biorą udział nie tylko katolicy, ale też przedstawiciele innych wspólnot, zwłaszcza tych ewangelikalnych. Ich przywódców Ojciec Święty…