Menu

Odnowa Radom2016

A+ A A-

Litania do Ducha Świętego

Litania do Ducha Świętego

Litania do Ducha Świętego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.

Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty,

Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty,

Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty,

Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty,

Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty,

Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty,

Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty.

Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.

W.: I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się:

Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.

Powrót na górę

Popularne artykuły

  • O. J. Bashobora - Radom 8.03.2017r. /audio + zdjęcia/
    O. J. Bashobora - Radom 8.03.2017r. /audio + zdjęcia/ Rekolekcje z o. Johnem Bashoborą, odbyły się 8 marca 2017 roku w hali MOSiR w Radomiu. Hasłem jednodniowego spotkania były słowa Pana Jezusa "Twoja wiara cię uzdrowiła" (Mk 10,52), skierowane do niewidomego żebraka Bartymeusza, który natychmiast został uzdrowiony. Poniżej prezentuemy zapis audio z konferencji i homilię oraz foto relacje z…
  • Homilia z Mszy św z modlitwą o uzdrowienie 23.01.2017r.
    Homilia z Mszy św z modlitwą o uzdrowienie 23.01.2017r. (Mk 3,22-30) Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom…
  • Wigilia i Zesłanie Ducha Św. w Rzymie
    Wigilia i Zesłanie Ducha Św. w Rzymie Franciszek obchodził Wigilię Zesłania Ducha Świętego na rzymskim Circo Massimo wraz z członkami odnowy charyzmatycznej z całego świata. Ruch ten obchodzi obecnie swój jubileusz – powstał on dokładnie 50 lat temu. W spotkaniu biorą udział nie tylko katolicy, ale też przedstawiciele innych wspólnot, zwłaszcza tych ewangelikalnych. Ich przywódców Ojciec Święty…