Menu

Odnowa Radom2016

A+ A A-

Czytelnia

Za nami konferencja charyzmatyczna 2017

Po raz pierwszy w Skarżysku-Kamiennej została zorganizowana Międzydiecezjalna Konferencja Charyzmatyczna.

Około 1100 przedstawicieli wspólnot Odnowy w Duchu Świętym z trzech diecezji: radomskiej, kieleckiej i sandomierskiej oraz Szkoły Nowej Ewangelizacji Świętego Dobrego Łotra z Radomia, spotkało się 9 września w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej. Konferencja przebiega pod hasłem: „Nowa Ewangelizacja jako charyzmat”.

Przedstawiamy pierwszą i druga konferencję

Konferencja I prof. M. Rosik

Konferencja II bp. G. Ryś

 

Czytaj dalej...

Wigilia i Zesłanie Ducha Św. w Rzymie

Franciszek obchodził Wigilię Zesłania Ducha Świętego na rzymskim Circo Massimo wraz z członkami odnowy charyzmatycznej z całego świata. Ruch ten obchodzi obecnie swój jubileusz – powstał on dokładnie 50 lat temu. W spotkaniu biorą udział nie tylko katolicy, ale też przedstawiciele innych wspólnot, zwłaszcza tych ewangelikalnych. Ich przywódców Ojciec Święty przyjął wcześniej w ciągu dnia na audiencji.

Wspólną modlitwę czuwania przed świętem Pięćdziesiątnicy zapoczątkowały śpiewy zebranych. Później kaznodzieja Domu Papieskiego wygłosił swoje rozważanie na temat jednoczącej mocy Ducha Świętego, objawionej podczas Jego zstąpienia na Apostołów w Wieczerniku. Zaznaczył, że w miłości wszyscy chrześcijanie powinni już stanowić jedność, niezależnie od tego, na którym etapie dialogu w kwestiach doktrynalnych znajdują się Kościoły.

Czytaj dalej...

Modlitwa w odnowie charyzmatycznej

Odnowa Charyzmatyczna - barwny folklor modlitewny?

W szerokiej gamie nowych ruchów eklezjalnych każdy z nich odróżnia się jakąś specyficzną cechą. Dla Akcji Katolickiej będzie to zaangażowanie społeczne; neokatechumenat kojarzy się z wieloletnią drogą nawrócenia; Ruch Światło-Życie budzi skojarzenia z letnimi rekolekcjami oazowymi i formacją liturgiczną; dla ruchu Odnowy Charyzmatycznej z całą pewnością wyróżnikiem takim jest spotkanie modlitewne. Najróżniejsza bywa sceneria spotkań na modlitwie grup polskiej Odnowy Charyzmatycznej. Może to być kościół parafialny przy adoracji Najświętszego Sakramentu po czwartkowej Eucharystii wieczornej, a może też być wynajmowana od pobliskiej szkoły sala zebrań. Modlitwa wkomponowana jest w trwającą cztery godziny Mszę Świętą z modlitwą za chorych, z udziałem tysięcy wiernych, albo w spotkanie kilku osób w koleżeńskim gronie w prywatnym mieszkaniu. Potrafi zafascynować w ciągu kilku minut swoim niezwykłym pięknem, albo zdenerwować hałaśliwą dysharmonią. Zdarzają się nawrócenia, gdy ktoś usłyszy że "Tak można się modlić", oraz mocne postanowienia: "Moja noga nigdy więcej już tu nie postoi!" Jedno jest pewne: ludzie Odnowy Charyzmatycznej na pewno modlą się często inaczej niż przyzwyczajała do tego przez wieki katolicka tradycja. Dynamiczna modlitwa uwielbienia, wzlatujące - zdawałoby się - w niebo dźwięki pieśni, głośne i równoczesne wołanie do Boga przez dziesiątki, a czasem setki uczestników naraz: to zewnętrzny obraz sposobu modlenia się przez tak zwanych "charyzmatyków". Jest to jednak tylko ogląd "od zewnątrz", dostrzegający nowe zjawisko, ale nie sięgający jego istotnej głębi. Takie czysto zewnętrzne spojrzenie zdarza się wśród zaciekawionych obserwatorów, spotyka się je nawet wśród samych uczestników Odnowy w Duchu Świętym. Można wtedy spotkać "szkoły modlitwy" polegające głównie na zachęcaniu do podnoszenia rąk i wypowiadaniu "na siłę" jakichkolwiek nieartykułowanych dźwięków. Zapewnia się przy tym, że właśnie o to chodziło: oto już Duch Święty działa podrywając ramiona w górę i modląc się "językami ludzi i aniołów" (por. 1 Kor 13,1).
Czytaj dalej...

Duch Święty, charyzmaty i św. Paweł

Duch Święty został dany każdemu chrześcijaninowi podczas chrztu, jako Towarzysz na resztę życia: „Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało” (1 Kor 12, 13a). Każdy chrzest jest zatem podobny do Pięćdziesiątnicy. Święty Paweł nieustannie przypominana w swoim pismach o Duchu Świętym. Dlaczego jest On tak ważny?
•   Przez swoją nieustanną obecność kieruje nas ku zawierzeniu Bogu i uzdalnia do zawołania: „Abba, Ojcze”. 
•   Pomaga przezwyciężać nasze obawy i wątpliwości. 
•  Uwalnia od lęku, uczy nas pełnego ufności synostwa Bożego – w Liście do Galatów i w Liście do Rzymian, będącym bardzo mocnym świadectwem obecności Ducha Świętego, św. Paweł nadaje niezwykle istotne znaczenie osobistemu doświadczeniu Ducha Świętego: „Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi” (Rz 8, 14-16).
•  Prowadzi do Jezusa: „Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: «Niech Jezus będzie przeklęty». Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Bożego: «Panem jest Jezus»” (1 Kor 12, 3). 

 
Czytaj dalej...

Wieczór Chwały 6 maja 2015r.

(J 14,6-14)
Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

Czytaj dalej...

Świadek zmartwychwstania

Kiedy Avezzano, włoskie miasteczko, leżące w górzystej Abruzji, nawiedziło trzęsienie ziemi, mały Emidio i jego tata byli akurat w kościele. Mieszkańcy miasta przyznali później, że tak silnych wstrząsów nie pamiętali nawet najstarsi z nich. W gruzach legło wiele domów. Zawalił się też kościół, zasypując modlących się parafian. Emidio zapamiętał z tego wydarzenia, że niespodziewanie jakiś nieznany mu mężczyzna z zakrwawioną twarzą zaczął wydobywać ich spod gruzów. 

Minęły lata. Emidio został kapłanem, kapucynem i przyjął imię zakonne Domenico. Kiedy w 50 lat od pamiętnego trzęsienia ziemi odbył swą pierwszą pielgrzymkę do sanktuarium „Il Volto Santo” – Świętego Oblicza – i stanął przed chustą, przedstawiającą Oblicze Chrystusa, zadrżał: 

Czytaj dalej...

Złoty Jubileusz Odnowy Charyzmatycznej

W „złotych godach” małżeńskich zdarzało mi się uczestniczyć już kilka razy. Zwykle szczęśliwcom, którzy dożyli razem do pięćdziesiątej rocznicy ślubu, życzy się „100 lat” (bez szczególnej wiary w spełnienie życzeń). Wyraża się jednocześnie wobec nich podziw, że dotrwali, i to razem, tak wspaniałego wieku. Gdybyśmy przenieśli powyższy zwyczaj na Odnowę w Duchu Świętym i gdyby dynamika jej rozwoju nabierała charakteru związku z pięćdziesięcioletnim stażem, nie byłoby to nic budującego. Radość z tego, że przetrwaliśmy „aż” 50 lat oznaczałaby… zastój poruszenia duchowego, które rozpoczęło się 18 lutego 1967 r.

Czytaj dalej...

Homilia z Mszy św z modlitwą o uzdrowienie 23.01.2017r.

(Mk 3,22-30)
Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Popularne artykuły

  • O. J. Bashobora - Radom 8.03.2017r. /audio + zdjęcia/
    O. J. Bashobora - Radom 8.03.2017r. /audio + zdjęcia/ Rekolekcje z o. Johnem Bashoborą, odbyły się 8 marca 2017 roku w hali MOSiR w Radomiu. Hasłem jednodniowego spotkania były słowa Pana Jezusa "Twoja wiara cię uzdrowiła" (Mk 10,52), skierowane do niewidomego żebraka Bartymeusza, który natychmiast został uzdrowiony. Poniżej prezentuemy zapis audio z konferencji i homilię oraz foto relacje z…
  • Homilia z Mszy św z modlitwą o uzdrowienie 23.01.2017r.
    Homilia z Mszy św z modlitwą o uzdrowienie 23.01.2017r. (Mk 3,22-30) Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom…
  • Wigilia i Zesłanie Ducha Św. w Rzymie
    Wigilia i Zesłanie Ducha Św. w Rzymie Franciszek obchodził Wigilię Zesłania Ducha Świętego na rzymskim Circo Massimo wraz z członkami odnowy charyzmatycznej z całego świata. Ruch ten obchodzi obecnie swój jubileusz – powstał on dokładnie 50 lat temu. W spotkaniu biorą udział nie tylko katolicy, ale też przedstawiciele innych wspólnot, zwłaszcza tych ewangelikalnych. Ich przywódców Ojciec Święty…